Oh White!

AVÍS LEGAL

D’acord amb la Llei 15/2003, de 18 de desembre, de Protecció de Dades Personals, posem a la seva disposició la següent informació:
LabKon SL és una empresa andorrana domiciliada al carrer San Salvador 10, 2on 7a d’Andorra la Vella (Principat d’Andorra), amb NRT L-711915-D i està inscrita en el Registre Mercantil d’Andorra, Número de Registre de la Societat 16806, Llibre S-256, Foli 61-70 i també inscrita en el Registre Sanitari del Principat d’Andorra (RSPA) amb el número 40347/AD. L’adreça de correu electrònic per contactar amb LabKon SL és la següent: contact@ohwhite.com.
La pàgina web www.ohwhite.com mostra una sèrie de continguts de caràcter informatiu sobre els productes de suplements alimentosos que fabrica i comercialitza l’empresa LabKon SL. El seu principal objectiu és facilitar als clients i al públic en general la informació relativa a l’empresa i als productes i serveis que ofereix

1. CONDICIONS D’ÚS

Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.
Ser usuari de la web de www.ohwhite.com implica que reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions i el que les estengui la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si pel motiu que sigui no està d’acord amb aquestes condicions, no continuï usant aquesta web. Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació serà solament vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.

2. RESPONSABILITATS

LabKon SL no es fa responsable dels possibles danys que pogués patir l’usuari mentre que visita la pàgina web, com poden ser virus o actuacions il·lícites o nocives de tercers que provoquin danys a la pàgina. Tampoc es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats a fòrums, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això, es compromet a la retirada o, si s’escau al bloqueig d’aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. Tampoc l’empresa es responsabilitzarà dels danys i perjudicis que es produeixin per errades o males configuracions del programari instal·lat en l’ordinador de l’internauta. S’exclou tot tipus de responsabilitat com a conseqüència d’alguna incidència tècnica o errada que es produeixi quan l’usuari es connecti a internet. Igualment, no es garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web. Així mateix, LabKon SL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva pàgina web, així com la configuració o presentació d’aquesta, en qualsevol moment sense assumir cap mena de responsabilitat per això.

3. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

LabKon SL pot publicar hiperenllaços a la seva pàgina web per considerar-los d’especial interès per a l’usuari. L’empresa no es fa responsable dels continguts o els danys produïts en els llocs web de tercers als quals l’usuari ha estat adreçat mitjançant aquests enllaços. Així mateix, els usuaris que es proposin establir un hiperenllaç entre la web www.ohwhite.com i la seva pàgina web accepten i reconeixen expressament que:

  • L’establiment de l’hiperenllaç no implica necessàriament l’existència de relacions entre LabKon SL i el propietari de la pàgina web en què s’estableixi l’hiperenllaç, ni l’acceptació o l’aprovació per part de LabKon SL dels seus continguts i serveis. Per tant, no es pot considerar que LabKon SL hagi autoritzat expressament l’hiperenllaç ni que hagi supervisat, assumit o ofert en qualsevol forma els serveis oferts o posats a disposició a la pàgina web des de la qual s’estableix l’hiperenllaç.
  • LabKon SL no es fa responsable de la informació ni d’altres continguts integrats a portals web de tercers en els quals s’hagi inserit un hiperenllaç de www.ohwhite.com, ni del seu accés per part de l’usuari, ni del resultat obtingut com a conseqüència d’aquest accés, ni dels danys i perjudicis que se’n puguin derivar.
  • La pàgina web en què s’estableixi un hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts il·lícits, immorals o contra l’ordre públic o contra drets de tercers.

4. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

LabKon SL és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital, així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són d’aquesta empresa. Cap material publicat a aquesta web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de LabKon SL. Tota la informació que es rebi a la web, com són comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a LabKon SL de manera gratuïta. No ha d’enviar-se informació que no pugui ser tractada d’aquesta manera.

Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que no són propietat de LabKon SL són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per la nostra empresa. Solament apareixen a la web de LabKon SL a l’efecte de promoció i de recopilació d’informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.

5. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació del Principat d’Andorra. Per a qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb el lloc web o l’activitat que en ell es desenvolupa seran competents els Jutjats d’Andorra la Vella, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.


PRODUCTES

Al usar este sitio acepta nuestra política de cookies. VER POLÍTICA.